10 stærke Salmer til Turen rundt om Juletræet

Natkirken har samlet 10 klassiske julesalmer med tekst og musik.

Pakke ind i gavepapir og lige til at åbne når du skal danse rund om jule træet.
Tryk play og syng af hjertet.

 1. Barn Jesus i en krybbe lå,
  skønt Himlen var hans eje;
  hans pude her blev hø og strå,
  mørkt var det om hans leje.
  Men stjernen over huset stod,
  og oksen kyssed barnets fod.
  Halleluja, halleluja, barn Jesus!

 

 1. Hver sorgfuld sjæl, bliv karsk og glad,
  ryst af din tunge smerte!
  Et barn er født i Davids stad
  til trøst for hvert et hjerte;
  til barnet vil vi stige ind
  og blive børn i sjæl og sind.
  Halleluja, halleluja, barn Jesus!

 

H.C. Andersen 1832.

 

 1. Her kommer, Jesus, dine små,
  til dig i Betlehem at gå;
  oplys enhver i sjæl og sind
  at finde vejen til dig ind.

 

 1. Vi løber dig med sang imod
  og kysser støvet for din fod;
  o salig stund, o klare nat,
  da du blev født, vor sjæleskat!

 

 1. Velkommen fra din Himmel-sal
  til denne verdens tåredal,
  hvor man dig intet andet bød
  end stald og krybbe, kors og død.

 

 1. Al verden stod i Satans pagt,
  da brød vor Jesus frem med magt
  og rev os ud med blodig hånd
  af alle vore fjenders bånd.

 

 1. Men, Jesus, ak, hvor går det til,
  at dog så få betænke vil
  den inderlige kærlighed,
  der drog dig til vor jammer ned?

 

 1. Så drag os ganske til dig hen,
  o Jesus, du vor sjæleven,
  at hver af os så inderlig
  i troen må omfavne dig.

 

 1. Lad verden ej med al sin magt
  os rokke fra vor dåbes pagt,
  men giv, at al vor længsel må
  til dig, til dig alene stå!

 

 1. Så skal det ske, at vi engang
  blandt alle helgens frydesang
  i Himlens søde Paradis
  skal prise dig på englevis.

 

 1. Her står vi nu i flok og rad
  om dig, vort skønne hjerteblad.
  Ak, hjælp, at vi og alle må
  i Himlen for din trone stå!

 

Hans Adolph Brorson 1732.

 

 

 1. Lov og tak og evig ære
  ske dig, o Guds hjerte Søn,
  som en tjener ville være,
  kommet ud af Davids køn!
  Søde Jesus, lær du mig,
  at jeg vandrer rettelig
  og i dine fodspor træder,
  ja, udi din vej mig glæder.

 

 1. Lad mig aldrig dig forsage,
  om end kors og kummer mig
  skal i denne verden plage,
  men at jeg dog hjertelig
  elsker dig indtil min død
  og forsøder al min nød
  med din fødsel, død og smerte,
  tag dem aldrig fra mit hjerte!

 

Thomas Kingo 1689.

 

 1. Dejlig er den himmel blå,
  lyst det er at se derpå,
  hvor de gyldne stjerner blinke,
  hvor de smile, hvor de vinke
  os fra jorden op til sig.

 

 1. Det var midt i julenat,
  hver en stjerne glimted mat,
  men med ét der blev at skue
  én så klar på himlens bue
  som en lille stjernesol.

 

 1. Når den stjerne lys og blid
  sig lod se ved midnatstid,
  var det sagn fra gamle dage,
  at en konge uden mage
  skulle fødes på vor jord.

 

 1. Vise mænd fra Østerland
  drog i verden ud på stand
  for den konge at oplede,
  for den konge at tilbede,
  som var født i samme stund.

 

 1. De ham fandt i Davids hjem,
  de ham fandt i Betlehem
  uden spir og kongetrone,
  der kun sad en fattig kone,
  vugged barnet i sit skød.
 1. Stjernen ledte vise mænd
  til vor Herre Kristus hen;
  vi har og en ledestjerne,
  og når vi den følger gerne,
  kommer vi til Jesus Krist.

 

 1. Denne stjerne lys og mild,
  som kan aldrig lede vild,
  er hans Guddoms-ord det klare,
  som han os lod åbenbare
  til at lyse for vor fod.

 

N.F.S. Grundtvig 1810 og 1853.

 

 1. En rose så jeg skyde
  op af den frosne jord,
  alt som os fordum spå’de
  profetens trøsteord.
  Den rose spired frem
  midt i den kolde vinter
  om nat ved Betlehem.

 

 1. For rosen nu jeg kvæder
  om kap med Himlens hær.
  En jomfru var hans moder,
  Maria ren og skær.
  I ham brød lyset frem
  midt i den mørke vinter
  om nat ved Betlehem.

 

 1. Den rose fin og lille
  har dejlig duft og skær;
  den lyse for os ville
  og sprede mørket her;
  i sandhed mand og Gud;
  af syndens nød og pine
  han nådig hjalp os ud.

 

Uffe Hansen 1935.

 

 1. Et barn er født i Betlehem,
  thi glæde sig Jerusalem!
  Halleluja, halleluja!

 

 1. En fattig jomfru sad i løn
  og fødte Himlens kongesøn.
  Halleluja, halleluja!

 

 1. Han lagdes i et krybberum,
  Guds engle sang med fryd derom:
  Halleluja, halleluja!

 

 1. Og Østens vise ofred der
  guld, røgelse og myrra skær.
  Halleluja, halleluja!

 

 1. Forvunden er nu al vor nød,
  os er i dag en frelser fød.
  Halleluja, halleluja!

 

 1. Guds kære børn vi blev på ny,
  skal holde jul i Himmel-by.
  Halleluja, halleluja!

 

 1. På stjernetæpper lyseblå
  skal glade vi til kirke gå.
  Halleluja, halleluja!

 

 1. Guds engle der os lære brat
  at synge, som de sang i nat:
  Halleluja, halleluja!

 

 1. Da vorde engle vi som de,
  Guds milde ansigt skal vi se.
  Halleluja, halleluja!

 

 1. Ham være pris til evig tid
  for frelser bold og broder blid!
  Halleluja, halleluja!

 

N.F.S. Grundtvig 1820 og 1845.

 

 1. Glade jul, dejlige jul,
  engle dale ned i skjul!
  Hid de flyve med Paradis-grønt,
  hvor de se, hvad for Gud er kønt,
  lønlig iblandt os de gå.

 

 1. Julefryd, evige fryd,
  hellig sang med himmelsk lyd!
  Det er englene, hyrderne så,
  dengang Herren i krybben lå,
  evig er englenes sang.

 

 1. Fred på jord, fryd på jord,
  Jesusbarnet blandt os bor!
  Engle sjunge om barnet så smukt,
  han har Himmerigs dør oplukt,
  salig er englenes sang.

 

 1. Salig fred, himmelsk fred
  toner julenat herned!
  Engle bringe til store og små
  bud om ham, som i krybben lå,
  fryd dig, hver sjæl, han har frelst!

 

B.S. Ingemann 1850 og 1852.

 

 1. Det kimer nu til julefest,
  det kimer for den høje gæst,
  som steg til lave hytter ned
  med nytårsgaver: fryd og fred.

 

 1. O, kommer med til Davids by,
  hvor engle sjunge under sky;
  o, ganger med på marken ud,
  hvor hyrder høre nyt fra Gud!

 

 1. Og lad os gå med stille sind
  som hyrderne til barnet ind,
  med glædestårer takke Gud
  for miskundhed og nådebud!

 

 1. O Jesus, verden vid og lang
  til vugge var dig dog for trang,
  for ringe, om med guld tilredt
  og perlestukken, silkebredt.

 

 1. Men verdens ære, magt og guld
  for dig er ikkun støv og muld;
  i krybben lagt, i klude svøbt,
  et himmelsk liv du har mig købt.

 

 1. Velan, min sjæl, så vær nu glad,
  og hold din jul i Davids stad,
  ja, pris din Gud i allen stund
  med liflig sang af hjertens grund!

 

 1. Ja, sjunge hver, som sjunge kan:
  Nu tændtes lys i skyggers land,
  og ret som midnatshanen gol,
  blev Jakobs stjerne til en sol.

 

 1. Nu kom han, patriarkers håb,
  med flammeord og Himmel-dåb;
  og barnet tyder nu i vang,
  hvad David dunkelt så og sang.

 

 1. Kom, Jesus, vær vor hyttegæst,
  hold selv i os din julefest!
  Da skal med Davids-harpens klang
  dig takke højt vor nytårssang.

 

Martin Luther 1535.
N.F.S. Grundtvig 1817.

 

 1. Dejlig er jorden!
  Prægtig er Guds Himmel!
  Skøn er sjælenes pilgrimsgang!
  Gennem de favre
  riger på jorden
  gå vi til Paradis med sang.

 

 1. Tider skal komme,
  tider skal henrulle,
  slægt skal følge slægters gang;
  aldrig forstummer
  tonen fra Himlen
  i sjælens glade pilgrimssang.

 

 1. Englene sang den
  først for markens hyrder;
  skønt fra sjæl til sjæl det lød:
  Fred over jorden!
  Menneske, fryd dig,
  os er en evig frelser fød!

 

B.S. Ingemann

 

 1. Julen har bragt velsignet bud,
  nu glædes gamle og unge.
  Hvad englene sang i verden ud,
  nu alle små børn skal sjunge.
  Grenen fra livets træ står skønt
  med lys som fugle på kviste;
  det barn, som sig glæder fromt og kønt,
  skal aldrig den glæde miste.

 

 1. Glæden er jordens gæst i dag
  med Himmel-kongen, den lille.
  Du fattige spurv, flyv ned fra tag
  med duen til julegilde!
  Dans, lille barn, på moders skød!
  En dejlig dag er oprunden:
  I dag blev vor kære frelser fød
  og Paradis-vejen funden.

 

 1. Frelseren selv var barn som vi,
  i dag han lå i sin vugge.
  Den have, Guds engle flyve i,
  vil Jesus for os oplukke.
  Himmerigs konge blandt os bor,
  han juleglæden os bringer;
  han favner hver barnesjæl på jord
  og lover os englevinger.

 

B.S. Ingemann 1839.