Kærlighedens højsang – Bibelen, når den er bedst!

Torsdag d. 23. Juni

Kærlighedens højsang – Bibelen, når den er bedst!

ved Annette Molin Brautsch

Hvad binder mennesker sammen med hinanden?
Hvad binder mennesket sammen med Gud?
Det sætter vi fokus på i denne workshop, som tager udgangspunkt i en af Bibelens mest kendte tekster af apostlen Paulus. Han skriver i et brev til de nye kristne i år 50 efter Jesus ’fødsel, de meget berømte ord: ”Så bliver da tro, håb og kærlighed disse tre, men størst af dem er kærligheden”. ”Kærlighedens højsang” kaldes helheden af dette tekststykke og peger med sin ordlyd på, hvorfor og hvordan vi hører sammen som mennesker og hører sammen med Gud. Gennem individuelle skriveøvelser og indbyrdes samtale vil vi nærme os årets tema om samhørighed og hvad der kan true den. Med prædikenen som genre, bevæger vi os ud på åbent land, og prøver os selv af som prædikanter over kærlighed.

Annette Molin Brautsch (født 1977) er sognepræst i Flintholm Kirke på Frederiksberg og religionspædagogisk konsulent i Københavns Stift. Hun har skrevet bøger om konfirmandundervisning og sjælesorg og er snart aktuel med et kontemplativt materiale med meditationer for børn. Hun interesserer sig i øvrigt for dramaturgi og performance og underviser derfor sanseligt og visuelt. Annette Molin Brautsch er fast tilknyttet som underviser på Natkirkens skrivekursus ”Det vertikale skriveværksted”.

Kommende arrangementer