Verden er en salme

Foto: Zuhal Kocan

Lørdag d. 25. Juni

Verden er en salme

ved Janne Mark

’Everyone belongs’. Sådan skriver franciskanermunken Richard Rohr i en af de daglige meditationer fra Center for Action and Contemplation, Texas. Måske er det fineste udtryk, vi har for universel samhørighed, nadvermåltidet. Rohr skriver videre: ‘meal is meant to be a microcosmic event, summarizing at one table what is true in the The Eucharistic whole macrocosm: we are one, we are equal in dignity, we all eat of the same divine food.’

Salmesang er lyden af denne samhørighed, og sammen med den allestedsnærværende fællessang klinger den rituelt og fastholdes i tiden og gennem tiderne, fordi mennesket ikke kan overleve uden at føle og vide sig forbundet. Med hinanden, med naturen, med alt det skabte. Salmer, fællessang og samklang er et værn mod adskilthed og ensomhed og peger på fellowship – broderskab el. søsterskab på dansk – et begreb, der peger ud over tid og rum og antyder noget rodfæstet, ur-dybt, der har med den tidløse kristen-menneskelige forbundethed at gøre.

Rohr formulerer i meditationstemaet for 2022 ‘What could happen if we embraced the idea of God as relationship—with ourselves, each other, and the earth? Could salvation simply be the willingness to remain in loving relationship with all creation?’ Alle og alt hører til i denne genfortryllelse af troslivet, af verden og menneskets placering i den. Nothing Stands Alone’: Fra bl.a. Rohr hentes inspiration til skrivearbejdet, som også involverer sang, digte, litteratur, rim, udvalgte tekster fra Salmernes Bog, salme- og fællessangsmelodier, podcasts, artikler, teologiske tekster, indblik fra kristne mystikere, filosofi- og samfunds- tænkere, mm. Det er muligt at opholde sig i kirkerummet eller udenfor under skrivearbejdet. Man er velkommen til at medbringe i forvejen given inspiration, f.eks. en melodi at skrive tekst til. Alle kan deltage, det er ikke nødvendigt med erfaring indenfor salmegenren, det vigtigste er nysgerrighed, åbenhed og lyst til at bruge intuitionen som redskab for forløsningen af en salmetekst.

Sangeren og komponisten Janne Mark, f. 1973, har med sine kalejdoskopiske optegnelser fra pilgrimsvandringer i musik og eksistens, stadfæstet sig som en af de væsentligste salmedigtere og fællessangs-komponister i sin tid. Til hendes seneste tre album Salmer fra broenPilgrim og Kontinent har hun som en nidkær skulptør, mejslet melodier ud af sit kontinents grundfjeld med et særkende, som har fået det tyske pladeselskab for moderne europæisk jazz ACT til at udgive Pilgrim 2018 og Kontinent 2020. Hendes klare melodiske streg er båret af ønsket om at skabe musik til fælleseje og fællesbrug. Som hun siger:

“Jeg er optaget af den grænseløshed, som melodier repræsenterer. Melodier, når de synges af flere i fællessang, overskrider grænser og skel, og finder selv deres veje ud som floder af lys.”

Med Pilgrim og Kontinent er Janne Mark nomineret to gange til DMA Jazz for Årets Vokal Album samt præmieret af Statens Kunstfond for Pilgrim, som også blev tildelt JazzNytprisen. Hun er bidragsyder til Højskolesangbogen 19. udg., Højskolesangbogen for børn, Kirkesangbogen, 100 salmer mfl. og er oversat til engelsk af John Bell/Iona Community og til tysk med udgivelser på Strube Verlag.

Hun har i 20 år været en del af det musikalske kreative miljø i Brorsons Kirke på Nørrebro.

Kommende arrangementer